Dunja Cukon

dr. med. dent.
Dunja Cukon dr. dent. med.

Dunja Cukon

dr. dent. med.

Životopis

Dunja Cukon je rođena 15.08.1985. godine u Zagrebu a osnovnu školu i opću gimnaziju završava u Svetom Ivanu Zelini.

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2010. godine sa odličnim uspjehom. Tijekom studija je radila u 2 privatne stomatološke ordinacije u Zagrebu.

Pripravnički staž odrađuje u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji dr.Počanić te daljnji rad u struci nastavlja u istoj nakon položenog stručnog ispita.

Svoje daljnje usavršavanje stječe na raznim kongresima i tečajevima. Klinički je orjentirana na estetsku restorativnu i preventivnu stomatologiju te rad s djecom i savladavanje dentalne fobije kako kod najmlađih tako i kod starijih pacijenata.

Uspješno pohađa Orthosemirans te se i dalje usavršava kako bi našim pacijentima mogli pružiti što bolju ortodontsku sanaciju i terapiju.

Klinički je orjentirana na estetsku restorativnu i preventivnu stomatologiju te rad s djecom i savladavanje dentalne fobije kako kod najmlađih tako i kod starijih pacijenata.

 

Ovaj posao sam odabrala zato što  mi omogućava da iskoristim svoje znanje i manualnu spretnost kako bi prije svega bila liječnik i pomogla ljudima da budu zdravi a uz to i  uljepšala osmijeh i vratila samopouzdanje. Smatram da je biti stomatolog puno više od samo titule dr.dent.med. – to je zvanje i posao koji ako radimo savjesno i odgovorno pruža neizmjerno zadovoljstvo kako nama tako i pacijentu.